• Adresaci: producenci wyposażenia do sal zabaw, projektanci sal zabaw, pracownicy wykonujący montaże

 • Cel: nabycie wiedzy o warunkach, jakie powinna spełniać bezpieczna sala zabaw z punktu widzenia Normy PN-EN 1176.

 • Czas trwania: 6 godzin z przerwami

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 • Prowadzi: Dominik Berliński, międzynarodowy inspektor sal zabaw RPII

 • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. Sale zabaw – aspekty prawne.

2. Zapisy aktualnych Norm PN-EN 1176-1, 3, 7 i 10 w zakresie:

   • dokumentacji
   • oznaczania urządzeń
   • ogólnych wymagań dla materiałów
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa
   • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych
   • wymogach kontroli i konserwacji,
   • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni,
   • wymogi dot. przeglądów sal zabaw

3. Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

4. Główne błędy spotykane podczas montażu.

5. Pytania uczestników i dyskusja.