• Adresaci: osoby zajmujące się szeroko rozumianą dziedziną siłowni plenerowych (outdoor fitness): producenci, projektanci, ekipy montażowe, dystrybutorzy, osoby przeprowadzające przeglądy siłowni plenerowych, pracownicy urzędów.

 • Zakres wiedzy: szkolenie opiera się na wymaganiach Normy PN-EN 16630:2015-06. Podczas szkolenia zostają omówione najważniejsze zapisy Normy, w tym szczegółowe wytyczne dla poszczególnych rodzajów wyposażenia. Uczestnicy otrzymują wiele praktycznych wskazówek odnośnie konstrukcji urządzeń, montażu siłowni plenerowych i wymogów normy odnośnie prowadzenia właściwej dokumentacji. Omówione zostają także wymogi Normy dotyczące przeprowadzania przeglądów okresowych.

 • Termin szkolenia otwartego: 24 kwietnia 2024 (zamknięcie zgłoszeń)

 • Miejsce szkolenia: Pl. Zgody 6a, Piastów

 • Czas trwania: 7 godzin (w godz. 9:00-15:00)

 • Prowadzi: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor RPII

 • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. Co to jest bezpieczna siłownia? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.

2. Szczegółowe zapisy Normy PN-EN 16630:2015-06 (prezentacja multimedialna):

  • dokumentacja
  • oznaczanie urządzeń
  • grupa wiekowa i sąsiedztwo z placami zabaw
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych
  • ogólne wymagania dla materiałów
  • warunki stosowania nawierzchni amortyzujących
  • niebezpieczeństwo zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczenia (włącznie z metodami badań)
  • wymogi dla części ruchomych
  • stosowanie obciążeń, oporów i ich regulacja
  • wymogi dla fundamentowania

3. Instrukcje producenta – wymagania.

4. Regulamin.

5. Wymagania dla przeglądów okresowych.

6. Przykłady niezgodności z normą – dokumentacja fotograficzna.

7. Część praktyczna na terenie siłowni plenerowej (1-2h)