Szkolenie praktyczne w formie warsztatowej – Obsługa Systemu Kontroli Placu Zabaw

 • W ramach Wdrożenia Systemu Kontroli Placu Zabaw przeprowadzamy szkolenie warsztatowe na terenie placu zabaw.

 • Szkolenie jest dedykowane właścicielom / zarządcom placów zabaw, zarówno prywatnym, jak i instytucjonalnym.

 • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.

 • Poniżej przedstawiamy scenariusz szkolenia:

Część I. Ćwiczenie z przeprowadzania kontroli placu zabaw.

 • Prowadzący rozdaje materiały szkoleniowe, w tym dodatkowe formularze do kontroli placu zabaw: rutynowych kontroli wzrokowych oraz kontroli funkcjonalnych. Po krótkiej instrukcji prosi o wypełnienie formularzy w celu uświadomienia sobie przez uczestników zakresu posiadanych umiejętności.

 • Uczestnicy wypełniają formularze i zatrzymują je w celu weryfikacji pod koniec szkolenia.

Część II. Zasady bezpiecznego placu zabaw – forma wykładowa.

 • Prowadzący przedstawia się i mówi kilka słów o sobie i celu warsztatu.

 • Odpowiedź na pytanie: Co to jest bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, certyfikat, nawierzchnia, odbiór i nadzór.

 • Nadzór – Składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.

 • Omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw.

 • Omówienie Dziennika Kontroli, w tym Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji i Napraw, formularzy przeglądowych oraz procedur BHP i rejestracji wypadków.

Część III – Ćwiczenie z przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych placu zabaw.

 • Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część IV. Ćwiczenie z przeprowadzania kontroli funkcjonalnych placu zabaw.

 • Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

 • Pytania i dyskusja.

Szkolenia dla innych rodzajów obiektów, tj. sal zabaw, siłowni plenerowych i skateparków są prowadzone analogicznie, z uwzględnieniem wymogów norm, które ich dotyczą. Wszystkie szkolenia mają formę warsztatów.