Przyjmujemy zgłoszenia na lokalizację placu zabaw!

Trwa II etap konkursu „Plac Zabaw za 10.000”. Do 25-go sierpnia przyjmujemy zgłoszenia Właścicieli lokalizacji, którzy chcą otrzymać plac zabaw za 10.000 zł.

Właściciele mogą wybierać spośród 7 opublikowanych projektów, które zostały przesłane na I etapie konkursu. Wśród zgłoszeń wybierzemy jedną lokalizację i właśnie tam wybudujemy tytułowy plac zabaw za 10.000 zł. Dzięki współpracy w ramach inicjatywy Plac Zabaw 2.0 zapewnimy adaptację wybranego projektu. Po stronie Właściciela terenu będzie zapewnienie mapy do celów projektowych i ewentualne ogrodzenie terenu (gdyby lokalizacja tego wymagała).

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

  • Formularz zgłoszeniowy oraz,
  • płytę CD lub DVD ze zdjęciami proponowanej lokalizacji.

Wygląda na to, że już w tym roku będziemy mogli się razem pobawić na placu zabaw za 10.000.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zapisane są w Regulaminie.