Strona Główna > BAZA WIEDZY > Poświadczanie zgodności produktów z Normą

Poświadczanie zgodności produktów z Normą

W Polsce funkcjonują trzy formalne sposoby przekonania odbiorców, że sprzedawany przez producenta produkt jest zgodny z normami:

  1. Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony (np. przez podanie nr faktury sprzedażowej i numeru seryjnego). Powinna być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej Normy ISO/IEC 17050-1. Deklaracja może być wystawiona dopiero po wykonaniu produktu, nigdy wcześniej! Z tego powodu nie powinna być dostarczana jako poświadczenie zgodności z normą np. dla urządzeń placu zabaw, czy siłowni plenerowej na etapie przetargowym, ponieważ zgodność z normą danego urządzenia można ocenić i potwierdzić dopiero po zamontowaniu urządzenia w miejscu docelowym.

  2. Certyfikat Zgodności wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie przedstawionego egzemplarza (prototypu) lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza, że wykonane w identyczny sposób produkty będą zgodne z normami. Przedstawienie Certyfikatów Zgodności dla urządzeń placu zabaw nie zwalnia z wymogu wykonania kontroli pomontażowej placu zabaw po jego zamontowaniu.

  3. Sprawozdanie lub Świadectwo / Certyfikat z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną instytucję, na podstawie kontroli obiektu w naturze (in situ). Taki dokument dotyczy tylko i wyłącznie konkretnych urządzeń zamontowanych w konkretnym miejscu. Może dotyczyć całego obiektu, włącznie z wyposażeniem dodatkowym i nawierzchnią.

Zdarzają się przypadki nadużywania przez nieuczciwych producentów Deklaracji Zgodności i Certyfikatów (np. dotyczą innego produktu, niż ten, który jest przedmiotem sprzedaży). Ta praktyka bierze się z faktu, iż inwestorzy sami często nie są w stanie zweryfikować merytorycznie dokumentów podczas odbioru obiektu. Aby tego uniknąć, warto zamówić profesjonalną kontrolę pomontażową.