Project Description

Strona Główna > BAZA WIEDZY > Informacje dla Rodziców

Poświadczanie zgodności produktów z Normą

Masz pytania? Zadzwoń DO NAS tel. +48 22 300 16 60

W Polsce funkcjonują trzy formalne sposoby przekonania odbiorców, że sprzedawany przez producenta produkt jest zgodny z normami:

  1. Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony (np. przez podanie nr faktury sprzedażowej i numeru seryjnego). Powinna być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej Normy ISO/IEC 17050-1. Deklaracja może być wystawiona dopiero po wykonaniu produktu, nigdy wcześniej.
  2. Certyfikat Zgodności wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza, że wykonany produkt jest zgodny z normami.
  3. Sprawozdanie lub Świadectwo / Certyfikat z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną instytucję, na podstawie kontroli obiektu w naturze (in situ).

Zdarzają się przypadki nadużywania przez nieuczciwych producentów Deklaracji Zgodności i Certyfikatów (np. dotyczą innego produktu, niż ten, który jest przedmiotem sprzedaży). Ta praktyka bierze się z faktu, iż inwestorzy sami często nie są w stanie zweryfikować merytorycznie dokumentów podczas odbioru obiektu. Aby tego uniknąć, warto zamówić profesjonalną kontrolę pomontażową.