Strona główna » WSZYSTKIE USŁUGI » BADANIE NAWIERZCHNI PLACU ZABAW LUB SIŁOWNI PLENEROWEJ

BADANIE NAWIERZCHNI

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na czym polega badanie nawierzchni

Polega na sprawdzeniu właściwości amortyzujących nawierzchni zastosowanej na powierzchni zderzenia zamontowanych urządzeń. Badanie przeprowadzamy wg Metody 2 normy PN-EN 1177-2019-04. Polega ono na upuszczaniu na nawierzchnię amortyzującą modelu głowy i sprawdzeniu, czy nawierzchnia amortyzuje upadek dla wysokości swobodnego upadku (WSU) danego urządzenia.

Urządzenie badawcze przekazuje dane do smartfona i na bieżąco podawany jest wynik pomiaru. HIC (kryterium urazu głowy, ang. Head Injury Criterion) nie może przekraczać wartości 1000, a parametr gmax (przyspieszenie szczytowe) może osiągać wartość maksymalnie wartość 200.

Zgodnie z zapisami zawartymi w PN-EN 1176-1:2017-12 (pkt. 5.2 oraz załącznik H pkt. e) wykonanie tego badania jest rekomendowane jako element każdej kontroli pomontażowej. Wyjątkiem są dwie sytuacje:

 • Jako nawierzchnię amortyzująca zastosowano nawierzchnię naturalną typu piasek, żwir, zrębki, itp., i ich frakcja jest taka, jak założono w PN-EN 1176-1, czyli frakcja piasku lub żwiru mieści się w zakresie 0,25-8 mm, kora w przedziale 20-80 mm, a zrębki – 5-30 mm. Jeśli frakcje/wielkości użytych materiałów są inne niż podane, badanie wg PN-EN 1177 jest również rekomendowane.
 • Wysokość swobodnego upadku (WSU) zamontowanych urządzeń <60cm (place i sale zabaw) i <1m (siłownie i streetworkout).

Badanie nawierzchni może być wykonywane na następujących obiektach:

 • plac zabaw
 • sala zabaw
 • siłownia plenerowa
 • przy urządzeniach street workout

Usługa przeznaczona jest:

 • dla inwestorów / właścicieli / zarządców
 • dla producentów / wykonawców / dystrybutorów

W jakim celu przeprowadzane jest badanie nawierzchni?

 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznej, w celu weryfikacji jakości jej montażu, mimo posiadanych dla nawierzchni certyfikatów – potrzebne szczególnie w przypadku nawierzchni wylewanych na miejscu;
 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni naturalnych typu piasek, żwir, kora, zrębki, o ile ich frakcja jest inna, niż założono w PN-EN 1176-1 (patrz wyżej);
 • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni mieszanej – naturalno-syntetycznej, czyli najczęściej z mat przerostowych – zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177 tego typu nawierzchnia może być badana jedynie po jej zamontowaniu w miejscu docelowym (w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie stosuje się badań próbek w warunkach laboratoryjnych);
 • wykonania audytu – sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa nawierzchni na terenie już funkcjonującego obiektu.

Sprawozdanie i Certyfikat

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji. Zawiera fotograficzną dokumentację z kontroli oraz stosowne wykresy. Jeśli nawierzchnia jest we wszystkich punktach pomiaru prawidłowa, wydajemy dla niej także Certyfikat z Inspekcji.

Sprawozdanie i Certyfikat z Inspekcji zawsze dotyczą konkretnej nawierzchni zastosowanej w konkretnym miejscu i nie mogą być użyte w odniesieniu do innego obiektu.

Przyrząd do badania nawierzchni