Strona główna » WSZYSTKIE USŁUGI » OPINIOWANIE PROJEKTÓW

OPINIOWANIE PROJEKTÓW SAL I PLACÓW ZABAW

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opiniowanie projektów

Oferujemy usługę weryfikacji dokumentacji projektowej placów zabaw, sal zabaw, siłowni plenerowych i skateparków z wymogami dedykowanych tym obiektom norm.

Podczas odbiorów często spotykanymi błędami są właśnie błędy projektowe, które wykrywane na etapie kontroli pomontażowej generują wiele problemów organizacyjnych oraz kosztów.

Tego typu błędy to na przykład nieprawidłowe ustawienie urządzeń, niedoszacowanie lub zachodzenie na siebie tzw. „stref bezpieczeństwa” (tam gdzie nie powinno mieć to miejsca), niezastosowanie nawierzchni amortyzującej lub zastosowanie złej, ustawienie zjeżdżalni w kierunku południowym, czy huśtawki w ciągu komunikacyjnym… W przypadku siłowni plenerowej częstym błędem jest zaprojektowanie jej na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw (czego nakazuje unikać norma PN-EN 16630), co jest zazwyczaj trudne i kosztowne do wyeliminowania. Te i inne błędy projektowe mogą zostać wykryte podczas analizy projektu przez naszego inspektora.

W wyniku analizy wydajemy opinię stwierdzającą albo zgodność projektu z normą, albo niezgodność – w takim przypadku przekazujemy zamawiającemu informacje o wykrytych nieprawidłowościach i zalecenia co do ich wyeliminowania. Finalnie, po usunięciu niezgodności, proponujemy wydanie ostatecznej, pozytywnej opinii, co daje zamawiającemu pewność, że na etapie realizacji projektu nie pojawią się nieoczekiwane niespodzianki.

W przypadku sal zabaw nasze działanie polega głównie na szczegółowej analizie projektu konstrukcji zabawowej. Często są to tradycyjne tzw. „klatki zabawowe”, nierzadko zajmujące powierzchnię nawet kilkuset metrów kwadratowych, ale coraz częściej nasi klienci zwracają się do nas także z prośbą o analizę nietypowych projektów konstrukcji wykonanych w określonej tematyce (np. „Bajka Pana Kleksa”, „Podwodny Świat”, „Tajemniczy Las”). W każdym przypadku do wykonania analizy projektu potrzebujemy plików 3D, które pozwalają nam „zajrzeć” w każdy zakamarek konstrukcji i pomierzyć wszystkie istotne elementy i odległości.

Nasze analizy standardowo  opierają się o wymogi odpowiednich norm. Na dodatkowe zlecenie możemy przeanalizować projekt placu zabaw / siłowni plenerowej / skateparku z punktu widzenia Prawa Budowlanego (tzw. „rozporządzenie o odległościach”). W przypadku sal zabaw nie wypowiadamy się w zakresie wymogów lokalowych, sanitarnych i Prawa Budowlanego.

Opiniowanie projektów oferujemy:

  • Pracownikom wydziałów inwestycji urzędów miast i gmin, przed ogłoszeniem postępowania na budowę placu zabaw / siłowni plenerowej / skateparku
  • Właścicielom / zarządcom terenów, planującym budowę placu zabaw
  • Właścicielom sal zabaw, przed podjęciem decyzji o zamówieniu konstrukcji
  • Projektantom placów zabaw, w szczególności nietypowych
  • Projektantom siłowni plenerowych / skateparków
  • Projektantom sal zabaw, w szczególności nietypowych
  • Wykonawcom placów zabaw, przed podpisaniem umowy o realizację