Szkolenie „Profesjonalne przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych.”

  • Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych.

  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej norm dla Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów. Nauka metody przeprowadzania analizy ryzyka wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowości.

  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176 (nie uwzględnia cz. 10 Normy, dotyczącej sal zabaw) oraz Normy PN-EN 16630:215-06.

  • Czas trwania: szkolenie 4-dniowe (1-3. dzień – po 8h, 4. dzień – 2h (w sumie 26h, w tym 11h praktyki w terenie).

  • Prowadzenie: Dominik Berliński

  • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji).

  • Cenę sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ w godz. 9:00 – 17:00

  • Co to jest bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.

  • Publiczne place zabaw – aspekty prawne.

  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176-1 w zakresie:

   • dokumentacji

   • oznaczania urządzeń

   • ogólnych wymagań dla materiałów

   • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych

   • zabezpieczeń przed upadkiem

   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem

   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)

   • wymogów dla miejsc dostępu

   • wymogów dla kotwienia

  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.

  • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ w godz. 8:00 – 16:00

  • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka wykrytych podczas przeglądów nieprawidłowości.

  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych.

  • Obsługa Dziennika Kontroli w praktyce:

   • nadzór – składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.

   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw i siłowniach plenerowych.

   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.

   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.

  • Wybrane zagadnienia Normy PN-EN 1176 dotyczące specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia: huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, urządzeń linowych, bujaków (wymogi części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176).

  • Praktyka stosowania normy na placu zabaw – część warsztatowa (ok. 3h).

3. DZIEŃ w godz. 8:00 – 16:00

 • Szkolenie praktyczne na placach zabaw (6h):

  • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.

  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.

 • Omówienie kluczowych wymogów normy dla siłowni plenerowych PN-EN 16630:2015-06 (2h).

4. DZIEŃ w godz. 8:00 – 10:00

 • Szkolenie praktyczne na terenie siłowni plenerowych:

  • Przeprowadzanie przeglądów siłownie plenerowych w praktyce.

  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.