• Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnie i kompetentnie wszystkich rodzajów przeglądów placów zabaw: rutynowych kontroli wzrokowych, kontroli funkcjonalnych i kontroli corocznych głównych.

 • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej normy dla zewnętrznych Placów Zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów. Nauka metody przeprowadzania analizy ryzyka wykrytych podczas przeglądu rocznego.

 • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176 (nie uwzględnia cz. 10 Normy, dotyczącej sal zabaw).

 • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe – 2 x po 8 godzin, 1 x 6 godzin (w sumie 22h, w tym 9h praktyki w terenie).

 • Prowadzenie: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor placów zabaw RPII

 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji).

 • Cenę sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ w godz. 9:00 – 17:00

 • Co to jest bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.

  • Publiczne place zabaw – aspekty prawne.

  • Zmiany w Normie po grudniu 2017 – wprowadzenie.

 • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176-1 w zakresie:

  • dokumentacji

  • oznaczania urządzeń

  • ogólnych wymagań dla materiałów

  • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych

  • zabezpieczeń przed upadkiem

  • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem

  • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)

  • wymogów dla miejsc dostępu

  • wymogów dla kotwienia

 • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.

 • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

DZIEŃ w godz. 8:00 – 16:00

 • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka wykrytych podczas przeglądów nieprawidłowości.
 • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów placów zabaw.
 • Obsługa Dziennika Kontroli w praktyce:
   • nadzór – składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.

   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw.

   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.

   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.

 • Wybrane zagadnienia Normy PN-EN 1176 dotyczące specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia: huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, urządzeń linowych, bujaków (wymogi części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176).
 • Praktyka stosowania normy na placu zabaw – część warsztatowa (ok. 3h).

3. DZIEŃ w godz. 8:00 – 14:00

 • Szkolenie praktyczne na placach zabaw:
   • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.

   • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.