• Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów sal zabaw.

  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej normy dla Sal Zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów. Nauka metody przeprowadzania analizy ryzyka wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowości.

  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 3, 7 i 10 Normy PN-EN 1176.

  • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe, 2 x po 8 godzin, 1 x 4 godziny (w sumie 20h)

  • Prowadzi: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor sal zabaw RPII

  • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji).

  • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ (godz. 10:00-18:00)

  • Co to jest bezpieczna sala zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.

  • Zmiany w Normie od grudnia 2017 – wprowadzenie.

  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w zakresie:

   • dokumentacji

   • oznaczania urządzeń

   • ogólnych wymagań dla materiałów

   • zabezpieczeń przed upadkiem

   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem

   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)

   • wymogów dla miejsc dostępu

   • wymogów dla kotwienia

   • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa

   • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych  wymogach kontroli i konserwacji.

   • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni

  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego.

  • Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ (godz. 08:00 – 16:00)

  • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka na podstawie Normy Zakładowej CKPZ-AR:2020-11 „Obiekty rekreacyjne i sportowe – analiza ryzyka”.

  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów sal zabaw – omówienie list kontrolnych CKPZ.

  • Obsługa Dziennika Sali Zabaw w praktyce:

   • nadzór – składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.

   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej dla sal zabaw.

   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.

   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.

  • Część praktyczna:

   • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce.

3. DZIEŃ w godz. 8:00 – 12:00

 • Szkolenie praktyczne w sali zabaw:

  • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce, cd.

  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.