Raport NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych

2021-12-17T13:26:37+01:00

Raport NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych W 2019 roku na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli wykonaliśmy kontrole placów zabaw i siłowni plenerowych. Dodatkowo opracowaliśmy ekspertyzę porównującą regulacje prawne dotyczące tych obiektów funkcjonujące w Polsce i wybranych krajach UE. W dn. 1.06.2020 r. światło dzienne ujrzał raport Czytaj więcej...

Raport NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych2021-12-17T13:26:37+01:00

Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw. Kto może go otrzymać?

2021-12-17T13:27:14+01:00

Znak B - Bezpieczny Plac Zabaw. Kto może go otrzymać? Co to jest Znak B? Jest to znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez Centrum Kontroli Placów Zabaw po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego obiektuz Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu Czytaj więcej...

Znak B – Bezpieczny Plac Zabaw. Kto może go otrzymać?2021-12-17T13:27:14+01:00
Przejdź do góry