Raport NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych

W 2019 roku na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli wykonaliśmy kontrole placów zabaw i siłowni plenerowych. Dodatkowo opracowaliśmy ekspertyzę porównującą regulacje prawne dotyczące tych obiektów funkcjonujące w Polsce i wybranych krajach UE.

W dn. 1.06.2020 r. światło dzienne ujrzał raport NIK w tej sprawie, który m.in. bazuje na wynikach współpracy z CKPZ. Raport nie jest optymistyczny, my jednak mamy nadzieję, że jest kolejnym krokiem zbliżającym nas do poprawy sytuacji na placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Zapraszamy do lektury artykułu i analizy całego raportu.