Od 1.04.2024 nowe przepisy dotyczące placów zabaw!

2024-01-13T12:46:28+01:00

1 kwietnia 2024 roku to data, która oznacza istotne zmiany w polskich przepisach dotyczących placów zabaw. W życie wchodzi Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany te zostały wprowadzone jako tzw. pakiet "Stop Patodeweloperce". Nowe regulacje mają na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa i jakości przestrzeni rekreacyjnych dla Czytaj więcej...