Wszystkie aktualne normy z grupy PN-EN 1176 już po polsku!

Na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://sklep.pkn.pl/) są już dostępne wszystkie polskie tłumaczenia aktualnych części normy PN-EN 1176, czyli:

  • PN-EN 1176-1:2017-12

  • PN-EN 1176-2+AC:2020-01

  • PN-EN 1176-3:2017-12

  • PN-EN 1176-4+AC:2019-03

  • PN-EN 1176-5:2020-03 (najnowsze!)

  • PN-EN 1176-6+AC:2019-03

  • PN-EN 1176-7:2020-09 (najnowsze!)

  • PN-EN 1176-10:2009 (bez zmian)

  • PN-EN 1176-11:2014-11

Tłumaczenie części 5. oraz 7. zostało wykonane przez Dominika Berlińskiego, głównego eksperta Centrum Kontroli Placów Zabaw, i po zatwierdzeniu przez Polski Komitet Normalizacyjny, opublikowane jako oficjalna, obowiązująca wersja tych dokumentów.

Wszystkie normy w Polsce są sprzedawane wyłącznie przez Polski Komitet Normalizacyjny.