Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Ważne informacje i poradniki

PRAWO BUDOWLANE a Mała architektura

Akty prawne, stanowiska, rozporządzenia, komunikaty i orzecznictwo odnośnie miejsca placów zabaw w przepisach budowlanych.

Wymagania odległości dla małej architektury

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące odległości placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk od budynków.
Słynny § 40 „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, który nastręczał najwięcej kłopotów interpretacyjnych, w ust. 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie.
Czytaj dalej >>

Prawo budowlane – Ministerstwo Infrastruktury nt. Normy PN-EN 1176

W dniu 04.08.2011 otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na nasze pytania dotyczące interpretacji definicji placu zabaw przez Prawo Budowlane.
Czytaj więcej >>

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2023 r.