Strona Główna > BAZA WIEDZY > Informacje dla Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Co robić, gdy wiem, że plac lub sala zabaw stwarza realne zagrożenie dla zdrowia lub życia?

W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych powiadom Policję lub Straż Miejską. W drugiej kolejności powiadom o tym fakcie zarządcę lub właściciela placu zabaw i odpowiednie służby. Zaraz po zawiadomieniu telefonicznym, należy wysłać w tej sprawie odpowiednie pismo  – dzięki temu masz większą pewność, że Twoja interwencja przyniesie skutek.
Odpowiednimi służbami są: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i (w większych miastach) Straż Miejska – w sprawie urządzeń na zewnętrznych placach zabaw, Inspekcja Handlowa – w sprawie niebezpiecznych sal zabaw, oraz Sanepid – w sprawie zanieczyszczeń.
Pomocna lektura: O normach, Nadzór Budowlany Piasek na placach zabaw.

Co robić, gdy nie wiem, czy plac lub sala zabaw stwarza realne zagrożenie dla zdrowia lub życia?

Sprawdź to. Zrób wstępną ocenę Twojego placu zabaw. Dowiedz się, czy zarządca obiektu zadbał o przeprowadzenie jego oceny zgodności z normą, czy posiada Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności na wszystkie urządzenia i czy wdrożył System Kontroli Placu lub Sali Zabaw. Zorientuj się, czy plac zabaw jest poddawany regularnym przeglądom. Jeżeli wynik Twoich dociekań wykaże, że coś jest nie tak, zwróć się do zarządcy, by to zmienił, lub postępuj zgodnie z pierwszym punktem.
Pomocna lektura: Lista nieprawidłowościBezpieczna sala zabaw i Przeglądy.

Najwięcej wypadków na placu zabaw jest spowodowanych upadkiem na niewłaściwą nawierzchnię

Na zewnętrznych placach zabaw nie należy stosować ziemi lub trawy jako nawierzchni pod huśtawką i wokół urządzeń wyższych niż 1 metr. W takich miejscach powinny być naturalne nawierzchnie sypkie, np. piasek (warstwę o grubości 30-40 cm) lub specjalne nawierzchnie sztuczne, które odpowiednio zamortyzują upadek.
W salach zabaw już od wysokości upadku 60 cm należy pod urządzeniem zastosować odpowiednią nawierzchnię amortyzującą, np. materac lub gąbkę.
Bardzo częstą nieprawidłowością w salach zabaw jest stosowanie urządzeń o wysokości upadku powyżej 2 metrów i nie stosowanie przy tym zabezpieczeń przed upadkiem.

Czy sala zabaw, którą odwiedzam z dzieckiem, jest bezpieczna?

Rodzice często uważają, że skoro sala zabaw działa, to znaczy, że jest bezpieczna. Kolorowe sprzęty na pierwszy rzut oka nie budzą zastrzeżeń. Wielu sal nikt jednak nie sprawdza pod kątem bezpieczeństwa i to, co intuicyjnie wydaje nam się niebezpieczne, często faktycznie takie jest.
Przede wszystkim od czujności Rodziców zależy, czy poziom bezpieczeństwa w salach zabaw będzie odpowiedni. To właśnie Rodzice mają prawo żądać okazania właściwych dokumentów, zgłaszać uwagi o nieprawidłowościach i domagać się czystości w salach zabaw. To właśnie reakcje Rodziców mogą sprawić, że sale zabaw będą bezpieczniejsze.
Pomocna lektura: Sale zabaw

O co pytać w sali zabaw?

  • O potwierdzenie zgodności z Normą PN-EN 1176 dla całej konstrukcji (a nie tylko dla np. zjeżdżalni) – Certyfikat lub Deklarację Zgodności. Sprawdzenie zgodności z Normą przez kompetentną osobę powinno być przeprowadzone po montażu, a przed oddaniem sali zabaw do użytku, z użyciem opisanych przez normę próbników. Wyniki takiej kontroli powinny być udokumentowane i kontrolujący powinien określić poziom bezpieczeństwa sali zabaw.
  • O udokumentowane przeglądy: codzienne, kwartalne i roczne.
  • O Dziennik Sali Zabaw lub inny System Zarządzania Salą Zabaw, stworzony przy uwzględnieniu wymogów Normy PN-EN 1176 w tym zakresie. To tam powinna być określona częstotliwość i zakres kontroli, procedura postępowania podczas wypadku i pożaru, a także powinny być pozostawione zapisy z przeprowadzonych napraw i konserwacji.
Zachęcamy do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  http://placezabaw.uokik.gov.pl, gdzie znajdą Państwo wiele użytecznych informacji dla Rodziców.
CKPZ uczestniczyło w tworzeniu Poradnika dla administratorów i właścicieli „Bezpieczny plac zabaw”.
Na stronie „Warszawskie place zabaw” także można znaleźć wiele przydatnych informacji nt. placów zabaw, np. są tam dostępne piktogramy, które można umieścić na tablicy regulaminowej.
Dla mieszkańców Warszawy – prezentacja warszawskiej Straży Miejskiej nt. prowadzonych przez nią kontroli placów zabaw. Prezentację przedstawił p. Grzegorz Staniszewski, Naczelnik Wydziału Prewencji  i Profilaktyki, podczas organizowanego przez CKPZ sympozjum „Przez rekreację do integracji”, które odbyło się w ramach targów PLAC ZABAW w Expo Silesia w Sosnowcu.