Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Certyfikacja nietypowych placów zabaw

Certyfikacja nietypowych placów zabaw

Często słyszymy pytanie – czy można certyfikować plac zabaw, na którym są nietypowe urządzenia, takie bez certyfikatów? Oczywiście, że tak!

Warunkiem jest to, że te nietypowe urządzenia muszą być zgodne z Normą PN-EN 1176, co często okazuje się dla naszych klientów kłopotem, bo co zrobić, by np. zwalone drzewo, które chcemy uczynić elementem placu zabaw, było zgodne z normą?

Tutaj wkraczamy my, czyli inspektorzy CKPZ. Naszą rolą jest pomóc naszym klientom dostosować nietypowe rozwiązania do wymagań poszczególnych punktów normy. Nie jest to niemożliwe, choć czasem wymaga pewnych zmian w założeniach koncepcji.

Proces współpracy z naszymi klientami przy nietypowych certyfikacjach ma dwa etapy:

  1. Etap konsultacji.
  2. Etap inspekcji i certyfikacji.

Do każdego z tych etapów przydzielony zostaje inny inspektor, ze względu na konieczność zachowania bezstronności podczas wykonywania końcowego odbioru.

Podczas konsultacji spotykamy się osobiście lub on-line i omawiamy poszczególne rozwiązania – koncepcji i szczegółowego projektu.

Nasz inspektor, bazując na znajomości normy, zasadach dobrej praktyki i swoim doświadczeniu, zapoznaje się z ich założeniami i, jeśli znajdzie niezgodności z normą, pomaga znaleźć rozwiązania, które nie stoją w sprzeczności z jej wymaganiami. Co istotne, w projektach nietypowych, bazujących na istniejących elementach (jak przykładowo w przypadku naszego zwalonego drzewa), realizując projekt nie zawsze uda się osiągnąć pełną zgodność z Normą PN-EN 1176. W takich przypadkach inspektor CKPZ szacuje ryzyko niezgodności i dopuszcza takie rozwiązania, które nie będą generowały istotnych zagrożeń dla użytkowników (patrz: Co to jest analiza ryzyka).

Potem ma miejsce realizacja projektu, czyli budowa. Podczas tego procesu można w razie potrzeby konsultować się dalej z naszym inspektorem, z którym wcześniej klient współpracował.

Po zakończeniu budowy placu zabaw drugi inspektor CKPZ, który jest skierowany do realizacji tego etapu zamówienia, dokonuje oceny zgodności z Normą PN-EN 1176 wybudowanego obiektu. Jeśli ma jakieś uwagi, zgłasza je wykonawcy, który wprowadza poprawki. Dzięki wcześniejszym konsultacjom podczas etapu budowy nie mamy już do czynienia z poważnymi błędami projektowymi – są to zazwyczaj drobne nieprawidłowości, jak np. występowanie ostrych krawędzi lub brak tabliczek znamionowych.

Jakie nietypowe projekty realizowaliśmy? Jest ich naprawdę sporo, więc wymienimy tylko te z ostatniego okresu

Mysłowice w Parku Zamkowym

 

AirBubble Centrum Nauki Kopernik

 

Gród Milusia w Sopocie

 

Konikowo Partynice Wrocław

 

Baśniowy Plac Zabaw w Warszawie (ul. Częstochowska)

 

Hotel Radisson Blue w Sopocie

 

Salki zabaw w Wioskach BeBe