Nietypowe certyfikacje w Centrach Nauki

  • Dominik Berliński, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wziął udział w VI Konferencji Interakcja – Integracja w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Swoją prezentację przedstawił podczas sesji „Czy istnieje idealny eksponat? Bezpieczeństwo, wytrzymałość i percepcja.”