W dniach 03-04.03.2022 r. na terenie Centrum Konferencyjnego IBIB PAN w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Bezpieczny plac zabaw – zakup i utrzymanie zgodnie z Normą PN-EN 1176”. Patronem Medialnym wydarzenia była „Zieleń Miejska”, a Partnerem – firma Comes Sokołowscy s.c. Wydarzenie skierowane było do osób zajmujących się organizacją przetargów na budowę nowych placów zabaw, jak również odpowiedzialnych za ich późniejsze utrzymanie i konserwację. Temat szeroki i wart omówienia, tym bardziej, że polskie przepisy traktują go mało konkretnie i w sposób mocno zagmatwany.

Głównym prowadzącym był Dominik Berliński, założyciel CKPZ, specjalista w zakresie norm z grupy PN-EN 1176 i międzynarodowy inspektor RPII (Register of Play Inspectors International), który przybliżył uczestnikom te zapisy europejskiej normy, które są istotne z punktu widzenia osób pracujących w wydziałach inwestycji oraz utrzymania. Szczegółowo omówił także przepisy polskiego prawa, które, jak wspomniano wcześniej, są niejednoznaczne i budzą wiele pytań i wątpliwości.

Dużym zainteresowaniem cieszył się „Wirtualny spacer po placu zabaw”, dzięki któremu uczestnicy, mimo niesprzyjającej zewnętrznej aury, mogli uczestniczyć w kontroli placu zabaw. Mogli również „na żywo” zobaczyć, jak wygląda sprzęt pomiarowo-badawczy, który służy inspektorom do przeprowadzania inspekcji placów zabaw i wykrywania takich niezgodności jak zakleszczenia i zmiażdżenia, bardzo konkretnie określonych w europejskiej normie i wymagających specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo na potrzeby szkolenia zostało przeprowadzone badanie właściwości amortyzujących bezpiecznej nawierzchni zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1177.

Pierwszego dnia prezentację firmy oraz jej produktów przedstawił przedstawiciel Partnera szkolenia – firmy COMES Sokołowscy s.c. – p. Szymon Sokołowski.

Drugiego dnia gościliśmy panią Martę Widz, p.o. zastępczyni dyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, która opowiedziała o krokach, jakie podejmowano w Warszawie od 2008 roku, aby poprawić bezpieczeństwo warszawskich placów zabaw. Szczególnie ciekawe było pokazanie zmiany podejścia do placów zabaw – przede wszystkim pozyskanie poprzez ankiety i spotkania informacji, jak funkcjonalność i wyposażenia tych miejsc widzą rodzice i opiekunowie dzieci. Dodatkowo nastąpiło otwarcie na wykorzystanie naturalnych elementów placów zabaw, takich jak naturalne górki, czy przewrócone drzewa.

Marta Widz

Do organizacji szkolenia przygotowywaliśmy się od dość dawna i liczyliśmy na sporą frekwencję. Niestety sytuacja covidowa i wojenna mocno pokrzyżowała nam plany i ostatecznie frekwencja była niższa niż się spodziewaliśmy. Nie zrezygnowaliśmy jednak i szkolenie odbyło się w terminie. Uczestnikami byli z reguły pracownicy urzędów lub zarządów zieleni, zainteresowani otrzymaniem aktualnej, całościowej wiedzy na temat placów zabaw. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tego wydarzenia, a średnia ocena 4.8 / 5, którą uczestnicy wystawili po szkoleniu, świadczy o tym, że dla nich także szkolenie było wartościowe. Dzięki bardziej kameralnej grupie możliwe było częste zadawanie pytań, a w niektórych momentach dochodziło do ożywionej dyskusji przy omawianiu co bardziej kontrowersyjnych zapisów normy czy polskiego prawa.